Vase
Vase Vase Vase Vase
$24.00

Ceramic.

4.5" x 4"